صفحه اصلی ارتباط جهانی

ارتباط جهانی

 

 

در این بخش مجمعی دوستانه برای معرفی دندانپزشکان ایرانی و ایرانی تبار شاغل در ایران و یا هر نقطه از جهان است تا به این طریق علاوه بر ملیت و تبار ایرانی علم و حرفه وسیله ای برای نزدیکتر شدن به یکدیگر باشد ، با هم و برای هم افتخارات ایرانیان را کاملتر کنیم . فرم مربوطه را تکمیل کنید ، اطلاعات ارسالی پس از بررسی توسط موسسه در صفحه مربوطه درج خواهد گردید .موسسه در کاهش و یا ویرایش مطالب ارسالی آزاد می باشد .


 


فرم عضویت در بخش ارتباط جهانی

 

اعضای بخش ارتباط جهانی

 

 


 

Persian Gulf Smile Award