صفحه اصلی

عضویت در راهنمای جغرافیایی دندانپزشکان

راهنمای جغرافیایی دندانپزشکان

 

Geographic Information of Dentists - GID

کاربران اینترنتی در سراسر جهان نام و آدرس شما را بر روی نقشه Google می یابند

 

فقط یک بار پرداخت کنید و برای همیشه بر روی نقشه بمانید

----------------

 

راهنمای ثبت نام:

 

1. ابتدا نسبت به پرداخت الکترونیک هزینه GID اقدام نمایید.

2. شماره فاکتور پرداخت را نگه دارید.

3. فرم اطلاعات را کامل کنید.

 

----------------

شروع ثبت نام

شماره فاکتور را نگه دارید !

نمونه : 1354667046

 

با پرداخت آنلاین هزینه راهنمای جغرافیایی دندانپزشکان

{p30pasargad}(راهنمای جغرافیایی دندانپزشکان)(270000){/p30pasargad}

 

----------------

تکمیل فرم اطلاعات و وارد کردن شماره فاکتور پرداخت

نمونه فرم

فرم اطلاعات راهنمای جغرافیایی دندانپزشکان

 

 

 

 

-