صفحه اصلی بنیــاد نیکوکـــاری انتخاب دکتر معادی به عنوان ابداع کننده برتر شبکه دیابت کشور

انتخاب دکتر معادی به عنوان ابداع کننده برتر شبکه دیابت کشور

دکتر معادی به عنوان ابداع کننده برتر شبکه دیابت کشور در سال 1394 انتخاب شدند.

 

عضویت در شبکه آموزش مجازی دندانپزشکی

نظرسنجی

چگونه با سایت ما آشنا شدید؟
 

بنیاد نیکوکاری

برای کمک به درمان بیماران با شکاف کام و لب با ما تماس بگیرید

09392727207