صفحه اصلی

مسابقه پیامکی دانش آموزی

مسابقه پیامکی دانش آموزی
همزمان با عید سعید قربان مؤسسه اطلاع رسانی دندانپزشکی  سؤال دوره مسابقه پیامکی دانش آموزی را به شرح ذیل اعلام داشت :

" مهمترین نشانه دیابت در محیط دهان چیست ؟"
دکتر عبدالرضا معادی بنیانگذار مؤسسه اطلاع رسانی دندانپزشکی در جلسه ماهانه شورای برنامه ریزی مؤسسه ضمن پوزش از تأخیر در اعلام سؤال مسابقه پیامکی که هر ساله مصادف با میلاد امام رضا(ع) آغاز می گردید اعلام داشت که با توجه به اینکه امسال از سوی سازمان بهداشت جهانی سال مقابله با دیابت نامگذاری شده است ، سؤال امسال نیز مرتبط با همین برنامه جهانی تنظیم شده است .
وی گفت اولین آثار دیابت معمولاً در محیط دهان خودش را نشان می دهد ، لذا چنانچه دانش آموزان بتوانند بدنبال پاسخ این سؤال باشند می توان علاوه بر توجه به سلامت دهان و دندان نگاه امیدهای آینده کشور را به سمت کنترل و پیشگیری دیابت سوق داد . وی گفت آنچه مسلم است در تمامی دنیا برنامه ریزی تغییر رفتار و سبک زندگی از دانش آموزان آغاز گردد.
شماره تلفن ارسال پیامک 500022050945 می باشد.