صفحه اصلی لیزر در دندانپزشکی

لیزر در دندانپزشکی

لیزر چیست؟

 

لیزر چیست؟

لیزر به معنای نور تقویت یافته است که با تشدید میزان انتشار انرژی تابشی ایجاد می شود. این نور ناحیه درمان را استریلیزه کرده و قادر به منقعد ساختن خون است. در نتیجه می توان به وسیله لیزر عمل جراحی را بدون خونریزی و عفونت انجام داد.  بسیاری از جراحیها با بکارگیری لیزر بدون نیاز به بی حسی صورت می گیرد و بدین ترتیب زمان نشستن بیمار روی صندلی دندانپزشكی كاهش می یابد.

تأثیر لیزر روی بافت های سخت و نرم بسته به طول موج لیزر انتخابی، متفاوت است. توانایی امواج لیزر با توجه به کاربرد آن و نوع بافت تنظیم می شود.

آیا می توان از لیزر در هر دو نسج نرم و سخت استفاده نمود؟

بلی. چندین نوع لیزر برای كار بر روی نسوج نرم لثه و

ادامه مطلب...
 

بخش دیگری از پزشکی که در آن از لیزر استفاده می شود دندانپزشکی است.

 


بخش دیگری از پزشکی که در آن از لیزر استفاده می شود دندانپزشکی است. در دندانپزشکی با لیزر از نور مرئی به عنوان باریکه‌ی راهنما استفاده می کنند و با باریکه‌ی لیزری نامرئی کار را انجام می‌دهند.

باریکه‌ی لیزری 064/1 میکرونی لیزر Nd:YAG می تواند به شبکیه چشم آسیب رساند. از این نظر هم بیمار و هم دندانپزشک باید از عینک‌های حفاظتی خاصی بزنند تا موقع کار با لیزر مانع عبور باریکه‌ی Nd:YAG شود.

در روشی به نام تراشیدن زیر لثه با لیزر، بافت معیوب لثه برداشته می شود. دندانپزشک برای فعال کردن لیزر، کنترل پایی را می‌فشارد که در هر ثانیه 10 تا 30 تپ به دست می آید. هر تپ که فقط میلیونم ثانیه دوام دارد بافت معیوب لثه را بدون آسیب زدن به بافت سالم زیر آن بخار می کند.

بیمار صداهای مثل ترقه‌های کوچک را می‌شنود ولی هیچ دردی احساس نمی کند زیرا تپ‌های لیزر کوتاه‌تر از آن هستند که واکنش‌های عصبی ایجاد کنند. تپ های لیزری نه فقط بافت آسیب دیده را بخار می کنند بلکه هر باکتری موجود مولد بیماری را

ادامه مطلب...
 
صفحه 2 از 2