صفحه اصلی ترک سیگار توسط دندانپزشکان

ترک سیگار

روشنایی سیگار, خاموشی لبخند

 

ترک سیگار

 

سیگار ، بیماریهای پریو دونتال و ایمپلنت

سیگار ، بیماریهای پریو دونتال و ایمپلنت

دکتر بهزاد هوشمند

کشیدن سیگار ارتباط مستقیمی با برخی از بیماریهای دهان شامل بیماریهای پریودونتال ، تخریب استخوانی ، از بین رفتن بافت ، از دست دادن دندان ، بی دندانی ، بیماریهای اطراف ایمپلنت و از دست رفتن ایمپلنت ها دارد. نیکوتین تنباکو جریان خون در دهان را کاهش و استفاده از پیپ شرایط را از سیگار بدتر و درجه حرارت بالاتری را که برای مخاط ، مخاطره آمیز است در فک بالا ایجاد می کند . مصرف سیگار برای تمامی درمانها ترمیمی و پروتزی مخرب و مشکل آفرین است . مطالعات بیست ساله اخیر نشان داده است که سیگار کشیدن یک فاکتور خطر واقعی برای پریودنتیت است و سیگاریها 2 تا 3 برابر احتمال ابتلا به عفونتهای پریودونتال را بیشتر تجربه می کنند ( هم از نظر شیوع و هم از نظر شدت )

ترک سیگار

مطالعه ای که بر روی Oral- Burn Syndrome بر روی ایمپلنتهای دندانی انجام شد نشان داد که سیگار کشیدن ارتباط مستقیمی با تخریب استخوان و از دست رفتگی بافت داشته است. از دست دادن دندان و بی دندانی شایع در سیگاریهاست. درمانهای ایمپلنت در سیگاریها خطر ابتلا بیشتری به Peri- Implantitis و تخریب استخوانی بیشتری را نشان داده است که نهایتاً ممکن است به از دست رفتن ایمپلنت گردد. در مقاله ای که در دانشگاه وین بر روی بافتهای اطراف ایمپلنت افراد سیگاری انجام شد نشان داد که شاخص خونریزی و عمق پاکت در سیگاریها بیشتر و همچنین تخریب و تحلیل استخوانی بیشتر بوده است خصوصاً در فک بالا .

مطالعات میزان عدم موفقیت درمانهای ایمپلنت در سیگاریها را بیشتر نشان می دهد.

نتیجه :

در طرح درمان بیماران سیگاری آنچه مهم است اینکه بیمار باید بداند ترمیم کند تر و احتمال کم موفقیتهای درمانی در او بیشتر خواهد بود لذا بایستی به بیمار آموزش داده شود که حداقل 2 تا 4 هفته قبل از جایگذاری ایمپلنت و در طی دوران ترمیم می بایستی استعمال دخانیات قطع شود تا حداقل امکان بهبودی نسبی فراهم گردد اما این فرصتی طلایی خواهد بود اگر بیمار بطور کامل این عادت مضر را کنار بگذارد چرا که بهبودی قطعی تمامی درمانهای دندانپزشکی منوط به ترک کامل استعمال دخانیات خواهد بود.

استفاده از تنباکو و بیماریهای پریودونتال

مطالعات بالینی و اپیدیمولوژیک از این نظریه که استفاده از تنباکو اثرات بسیار مهمی بر شیوع و پیشرفت بیماریهای پریودونتال می گذارد حمایت می کند خصوصاً بر روی بیماریهای پریودونتال بالغین ،پریو دونتال عود کننده و ژنژویت حاد تک زخمی شوند. در مطالعاتی که متغیر پلاک بین سیگاریها و غیر سیگاریها ثابت در نظر گرفته شده است عمق پروبینگ ، از دست رفتن چسبندگی کلینیکی و تخریب استخوان در سیگاریها بیشتر بوده است . همچنین مطالعات نشان داده اند که پاسخ به درمانهای پریودونتال نیز در سیگاریها نسبت به غیر سیگاریها دچار مشکل بوده است. شدت بیماریهای پریودونتال ارتباط مستقیمی با مدت مصرف تنباکو ، نحوه استعمال تنباکو و مقدار مصرف روزانه آن دارد .

نکته مهم :

نکته مهم و قابل توجه این که برنامه ترک مصرف تنباکو وضعیت پریودونتال را بهبود بخشیده و نتایج درمانی را ارتقا می بخشد.

 
صفحه 12 از 12

مطالب این قسمت زیر نظر دکتر نسیم لواسانی دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه می گردد.

پیشنهادات و درخواست های خود را به پست الکترونیک  lavasani@dentii.info ارسال فرمایید.