صفحه اصلی باشگاه دندانپزشکان پژوهشگر

ماد | باشگاه دندانپزشکان پژوهشگر

باشگاه دندانپزشکان پژوهشگر

 

این بخش بمنظور جلب مشارکت دانشجویان ، دندانپزشکان و اساتید در اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی ، مروری بر مقالات و برنامه های جامعه نگر در حوزه دندانپزشکی می باشد.

اسامی پروژه های پیشنهادی در ذیل آمده است آنهایی که به رنگ مشکی دیده می شوند هنوز آغاز نشده است و می توانند منتخب شما باشد ، آنهایی که به رنگ نارنجی دیده می شود در حال اجرا است و با کلیک روی آن اسامی پژوهشگران و نحوه تماس با آنها مشخص است و آنهایی که به رنگ سبز دیده می شود تحقیق آن به اتمام رسیده و خلاصه گزارش آن در بخش خبر سایت موجود است.

موسسه اطلاع رسانی به کلیه پژوهشگران امکان استفاده از منابع و ماخذ علمی قابل دسترس خود را به صورت رایگان می دهد و آمادگی دارد که جستجوی علمی و تهیه منابع و اقدامات انجام شده قبلی را از سوی طرفهای همکار به صورت رایگان انجام دهد. آمادگی دارد که جستجوی علمی و تهیه منابع و اقدامات انجام شده قبلی را از سوی طرفهای همکار به صورت رایگان انجام دهد:

چنانچه فرد یا شرکت و یا ارگانی تمایل به حمایت مالی از یک پروژه مطالعاتی یا تحقیقاتی داشته باشد شرایط آن در ذیل پروژه اعلام می گردد این باشگاه کانون جذب اندیشه و توانائی دندانپزشکان علاقمند در حوزه پژوهش است و امیدواریم که بتوانیم این توان اندیشمند در منطقه و جهان نشانگر قابلیت های دندانپزشکان ایرانی باشد.

· بررسی وضعیت پوسیدگی بیماران خاص: دیابت ، ام اس و ...

· بررسی تاثیر آموزش بهداشت دهان بر وضعیت دهانی و دندانی بیماران خاص

· بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر پ هاش پلاک و بزاق

· بررسی آگاهی و نگرش دندانپزشکان از روشهای نوین تشخیص پوسیدگی

· بررسی آگاهی و نگرش دندانپزشکان از روشهای پیشگیری از پوسیدگی

· بررسی آگاهی دندانپزشکان از اصول کنترل عفونت

 

فرم درخواست

این بخش زیر نظر سرکار خانم دکتر سپیده بانوا استادیار دانشکده دندانپزشکی مدیریت و نظارت می شود.