صفحه اصلی برنامه جهانی غذا WFP

برنامه جهانی غذا | dentii

شیر سالم

شیر سالم - برنامه جهانی غذا

 

میکروبیولوژی شیر

شیر مترشحه در غده پستان یک دام سالم استریل است اما حتی در بهترین شرایط دوشش به دلیل آلودگی مجرای پستان شیر آلوده می شود. باکتری هایی که به دلایل متعدد وارد شیر می شوند ممکن است شیر برای آنها محیط مناسبی نباشد و از بین بروند و یا برعکس به سرعت تکثیر شوند.

جمعیت واقعی میکروبی شیر شامل باکتری های لاکتیک، کلی فرم ها، باکتری های مولد اسید بوتیریک و باکتری های مولد فساد هستند.

بیماری های منتقله از راه شیر

تا سال 1930 که روش های سالم سازی شیر مانند پاستوریزاسیون به میزان وسیع در جهان اعمال نمی شد شیر یکی از منابع اصلی انتقال بسیاری از بیماری ها از قبیل تیفوئید، دیفتری، سل، بروسلوز و غیره به شمار می رفت. شیر با توجه به ترکیب خاصی که دارد محیط مناسبی برای رشد و یا حفظ نگهداری بسیاری از عوامل بیماری زا است. بسیاری از باکتری های مهم بیماری زا مانند سل وبروسلوز نمی توانند در شیر به راحتی تکثیر کنند و یا ویروس ها در شیر قابل تکثیر

ادامه مطلب...
 
صفحه 2 از 2

مطالب این قسمت زیر نظر موسسه اطلاع رسانی دندانپزشکی ارایه می گردد.

پیشنهادات و درخواست های خود را به پست الکترونیک  N&D@dentii.info ارسال فرمایید.