اسامی برگزیدگان مسابقه پیامکی دانش آموزی

چاپ

 

اسامی برگزیدگان مسابقه پیامکی دانش آموزی ویژه سلامت دهان و دندان (دوره سوم) که تاکنون آدرس خود را ارسال نموده اند.

 

· ارسلان احمدی - استان فارس

· عسل نوروزی - استان گلستان

· پانیا پور مهدی - استان گلستان

· رویا قاسمی بغداد آبادی – استان یزد

· فرزانه کمالی - استان گلستان

· امان دیبی جرجانی - استان گلستان

· یاسمن زاهدی - استان گلستان

· مهیار میر مهدی - استان تهران

· بردیا خسروی - استان تهران

· بیژن نعیمی - استان تهران

· رضا بابایی - استان تهران

· امیر حسین یوسفی - استان تهران

· عسل خاوری- استان تهران

· سید محمد علی میر جعفری- استان تهران

· محمود مقدسی- استان تهران

· معصومه محمودی- استان تهران

· سمیه حسینعلی پور- استان تهران

· معصومه گودرزی- استان تهران